01/429 22 37

pon/tor/pet 9h-16h, sreda/čet 9h-17h

Vaša košarica 0
0,00 €

Vračila in zamenjava

VRAČILO BLAGA


Določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) glede pogodb, sklenjenih na daljavo, veljajo za razmerja med podjetjem in potrošniki. Potrošnik po ZVPot je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

V skladu z določili ZVPot ima potrošnik v primeru pogodbe, sklenjene na daljavo (kamor sodi tudi nakup preko spletne trgovine), pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, pri tem pa mu ni potrebno navajati razloga za svojo odločitev. Že prejeto blago mora potrošnik vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške.

Če z nakupom niste zadovoljni, ali želite od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti je postopek naslednji:

- V 14 dneh po prevzemu blaga obvestite Biro.si d.o.o. z dopisom po pošti ali na e-mail biro@biro.si da
   odstopate od pogodbe.
- Že prejeto blago vrnete na svoje stroške na naslov Biro.si d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000  Ljubljana,
   najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Vrnitev prejetega izdelka na naslov Biro.si d.o.o. Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Prejeto blago mora kupc vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
V kolikor izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v ne poškodovani originalni embalaži. 
Poškodovanih izdelkov, izdelkov v spremenjeni količini in izdelkov v neoriginalni ali poškodovani embalaži ni mogoče vrniti. Izdelke vrnite pakirano kot paket (kot ste ga tudi prejeli), da se v transportu originalna embalaža ne poškoduje.
Vračilu obvezno priložite kopijo računa.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. 

Če je kupec odstopil od pogodbe ali vrnil prejeto blago, mu mora ponudnik vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora ponudnik opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe oziroma od prejetja vrnjenega blaga z nakazilom na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). Če ponudnik zamudi vračilo plačil, mora kupcu poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

Štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe začne teči,  če je ponudnik Biro.si d.o.o v celoti izpolnil obveznost iz 43. c člena ZVPot pri dobavi blaga, od dneva, ko je kupec sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je ponudnik izpolnil obveznost iz 43. c člena ZVPot, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvi pogodbe.
Če ponudnik Biro.si d.o.o izpolni obveznost  iz 43. c člena ZVPot po dobavi blaga, začne teči štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni potekel rok treh mesecev, v katerem lahko kupec odstopi od pogodbe, če ponudnik ni v celoti izpolnil obveznosti iz 43. člena ZVPot. Rok treh mesecev začne pri dobavi blaga teči od dneva, ko je kupec sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. Z iztekom tega roka ugasne pravica kupca, da odstopi od pogodbe.

Pozor!
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila Zakonu o varstvu potrošnikov ne veljajo.

V primeru, da je embalaža poškodovana vam bomo ob vračilu kupnine odbili najmanj 10% zneska.
V primeru, da je izdelek uporabljan vam bomo ob vračilu kupnine odbili najmanj 20% zneska.
V ta dva primera bomo vsekakor predhodno ocenili nastalo škodo in kupca obvestili.

Pri oddaji naročila z izbiro osebnega prevzema na sedežu našega podjetja ali naši trgovine je skladno s splošnimi pogoji pogodba sklenjena šele s plačilom in prevzemom izdelka, tako da v teh primerih ne gre za pogodbe, sklenjene na daljavo. 
Zahteve za vračilo blaga v teh primerih bomo obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.

OPOMBA:
Vračilo naročenih klimatskih naprav ni možno, če je naprava odpakirana ali uporabljana.

Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjem primeru:
- če je že odprl varnostni pečat ali odpakiral iz originalne embalaže (pri avdio in video posnetkih, računalniških programih, računalniških igrah)
- če je poškodovana nalepka, ki varuje izdelek od nepooblašcenega servisnega posega
- če gre za izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (kot je računalnik sestavljen iz posebej naročenih komponent)
- če gre za pokvarljiv izdelek ali mu je že potekel rok uporabe naveden na izdelku (uporabljen CD ali DVD medij, kartuše , tonerji in drugi potrošni material)

Postopek reklamacije nadomestnih tonerjev in kartuš:
Reklamacija na potrošni material je možna zaradi slabega izpisa ali ne delovanja v tiskalnku.
Upravičeno reklamirani izdelek bomo nemudoma zamenjali z enakovrednim. V kolikor se stranka iz katerega koli razloga ne strinja z zamenjavo bomo zaprosili, vračilo reklamiranega izdelka in po prejemu ter pregledu tega vrnili kupnino na TRR stranke.
Jamčimo za kvaliteten izpis nadomestnih tonerjev in nadomestnih kartuš. V kolikor stranka zaradi slabega izpisa ali katerega koli razloga trdi, da je napako na napravi povzročila nadomestna kartuša ali nadomestni toner kupljen pri nas, bomo prevzeli skrb za servis in odpravo napake ampak samo v primeru, da stranka aparat dostavi na naš naslov. Po pregledu aparata z naše strani in posvetovanju z uradnim servisom za določeno napravo ter v primeru ugotovitve, da je napako res povrzočil izdelek za katerega sami jamčimo bomo sami aparat oddali na servis in sami poravnali strošek servisa.
V primeru, da stranka aparat nese na servis brez posvetovanja z nami in brez našega posredovanja bo možnost za našo ugotovitev in potrditev vzroka napake onemogočena in zadeve ne bomo mogli sanirati kot bi je sicer. S tem bi bili sami lahko oškodovani zaradi pristranosti servisov in napeljevanja uporabe izključno originalnega potrošnega materiala ter oviranja konkurence na trgu. V tem primeru starnka lahko vrne toner ali kartušo in bomo po ugotovitvi, da črnilo ali toner ni porabljen vrnili stroške nakupa. Kupnine ne bomo vračali če ugotovimo, da je stranka prinesla v reklamacijo prazen-porabljen toner ali prazno-porabljeno kartušo.  

Potek reklamacije izdelka in pošiljanje izdelka na reklamacijo je naslednji:
Kupec pokliče na telefonsko številko 01 429 22 37 ali pošlje e-mail na biro@biro.si ter obvesti prodajalca o napaki pri izdelku ali nepravilnosti pri delovanju. 
V kolikor se med pogovorom ugotovi, da obstaja možnost okvare na izdelku, se kupca zaprosi za vrnitev izdelka na naslov prodajalca. Kupcu omogočamo vrnitev izdelka na naše stroške, vendar le po predhodnem dogovoru.

Prodajalec bo dostavni službi naročil prevzem pošiljke na naslovu kupca, pri čemer kupec ne bo imel nobenih stroškov. V kolikor kupec ne more čakati dostavne službe na svojem naslovu bo lahko po predhodnem dogovoru s prodajalcem pošiljko oddal na najbližji pošti. Pošta bo po naročilu prodajalca to pošiljko prevzela od kupca, pri čemer le ta ne bo imel nobenih stroškov. Ker ima prodajalec z dostavno službo sklenjeno pogodbo, bo cena dostave te pošiljke v reklamacijo po naročilu prodajalca bistveno cenejša, kot bi jo plačal sam kupec.
Iz zgoraj navedenega razloga je nesprejemljivo, da kupec samovoljno in na svoje stroške pošlje izdelek v reklamacijo ter pri tem zahteva povračilo stroškov. 

REKLAMACIJE IN INFORMACIJE
V primeru reklamacije, oziroma potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na naslovu, tel. številkah ali e-mailu:

BIRO.SI d.o.o.
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana

Tel.:01 / 429 22 37
Fax:01 / 429 22 38

e-mail: biro@biro.si